Assertiviteit op het werk

Inleiding

Assertief gedrag als sleutel tot meer effectief communiceren, het verkrijgen van meer zelfvertrouwen, het beter kunnen onderhandelen en het verbeteren van de relaties met anderen: klanten, collega’s. Deelnemers helpen hun zelfbewustzijn te ontwikkelen, assertiviteitsvaardigheden eigen te maken en te leren die vaardigheden toe te passen in uiteenlopende situaties.

Gegevens

Voor wie: een ieder in een bedrijf
Plaats en data: in overleg
Kosten: 650 euro per dagdeel
Deelname: 6-14 personen

Resultaat

Werkwijze

Nulmeting. Bij aanvang van de training maken de deelnemers diverse testen/quickscans waaruit een persoonlijk profiel zichtbaar wordt met sterke en zwakke aspecten van assertief gedrag. Daarnaast zal door korte inleidingen en oefeningen onderbouwd met audiovisueel materiaal gewerkt worden aan het vergroten van assertieve vaardigheden. Optioneel: rollenspelen.
Scroll to Top