Taal Op De Werkvloer

Bedrijven verkeren in een dynamische ontwikkeling van in- door en uitstroom van medewerkers. Steeds meer doen bedrijven een beroep op medewerkers die de Nederlandse taal nog niet genoeg machtig zijn. Het beheersen van Nederlandse taal is belangrijk voor de volgende redenen:

Werkwijze

We hebben specifieke tools ontwikkeld om de aard van de gebezigde Nederlandse taal op de werkvloer, dus zowel het sociale als het technische aspect eerst in beeld te brengen en integreren we dat met ons taalaanbod per taalniveau. Vervolgens verzorgen we de taallessen op de werkvloer in modulen met een strak coachingsprogramma afgestemd met de teamcoach. Daarnaast hebben we een digitaal taalleerplatform afgestemd op de specifieke taalleerder, dat ze kunnen gebruiken om het gewenste taalniveau te behalen. De taalontwikkeling kunnen we als nodig ook op afstand monitoren en samen met de fysieke taallessen werkt deze aanpak dubbel versterkend.

Overige cursussen en trainingen

Naast Nederlandse taallessen hebben bedrijven vaak ook behoefte aan verschillende cursussen en trainingen om de kwaliteit van het werk en die van de medewerkers te upgraden. Daarbij gaat het om de volgende cursussen en trainingen.

Cursussen en trainingen

Scroll to Top