Cross Cultureel Assessment

Crosscultureel Assessment

Wij verzorgen trainingen, cursussen en workshops op het gebied van cross culturele communicatie aan bedrijven en instellingen die te maken hebben met medewerkers dan wel klanten uit buitenlandse culturen. We zijn al jaren licentiehouder in Nederland van een uniek cross cultureel assessment programma. Door dit digitale product kunt u snel en efficiënt te weten komen hoe u zonder ruis, effectief kunt communiceren met uw andersdenkende collega’s dan wel cliënten. Dit programma deelt alle cultuurprofielen van mensen in, in een driehoek, bestaande uit drie hoofdtypen, te weten: Multi-actieve mensen, Linear actieve mensen en Reactieve mensen. Daarnaast bestaan er vele hybride vormen. Het is zeker niet zo dat u als Nederlander het zelfde zult scoren als een andere Nederlander, neen beslist niet. Uw persoonlijke culturele profiel – uw culturele DNA – is uniek en maakt dat u een unieke plaats inneemt in de driehoek. Dat bepaalt eigenlijk de afstand tussen u en een ander. In het onderstaande ziet u de driehoek als model met daarbij de gelieerde landen.

Hoe werkt dit programma in uw voordeel?

Kent u de uitdrukking: Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht? Concreet betekent dit: ken uzelf eerst, ken de ander en vervolgens stem uw gedrag af op de ander. Deze drie stappen worden verder uitgewerkt.
Stap 1 Eerst dient u te weten te komen, door middel van een on-line cross culurele assessment tot welk cultuurprofiel u zelf behoort. Dat betekent dat u te weten komt hoe u communiceert, welke communicatiestijl u graag hanteert, hoe u omgaat met emotie, hoe uw luistergedrag is, hoe u omgaat met conflicten en meningsverschillen, hoe u omgaat met tijd, planning, openheid, diplomatie, mensen en positie, hoe u feedback geeft en ontvangt, door welk type motivatiefactoren u geprikkeld raakt, van welk type onderhandelingsstijl u gevoelig bent, hoe snel u ter zake wilt komen, door welke factoren u iemand vertrouwt dan wel wantrouwt, waar uw irritatiepunten liggen, uw eigen kennis over de culturele en zakelijke normen van uw business partners, hoe u bij anderen overkomt, zakelijke gedragsregels, etc.
Stap 2 Net zoals bij stap 1, maar nu heeft u zicht op de culturele verschillen en eventuele overeenkomsten van uw buitenlandse collega c.q. cliënt per land of misschien uw naastte collega. Het programma biedt de gelegenheid dat u uw profiel met het profiel van anderen kunt (wereldwijd) vergelijken. Hier vindt een openbaring plaats, want u zult direct ontdekken hoe ver of dichtbij u staat ten aanzien van de ander in uw werkomgeving.
Stap 3 Het assessment biedt u de gelegenheid de juiste bruggen te slaan tussen u en uw collega’s / klanten uit een andere culturele achtergrond. Besef dat een ander die dezelfde cultuur draagt als u, bijvoorbeeld twee autochtone buren uit de Johan Frisostraat uit Sint Oedenrode in Noord Brabant zullen per definitie verschillend scoren, omdat zij geen klonen van elkaar zijn. Probeer het assessment maar uit en dan zult u zelf ervaren.

Wat zijn de voordelen van ons cross cultureel assessment?

Het cross-culturele assessment kunt u gebruiken voor: The Big Five!

Professionele dienstverlening

U kunt uw dienstverlening aan internen externe klanten effectief en efficiënt verrichten;
U kunt voortaan soepel en effectief communiceren en omgaan met collega’s en klanten uit diverse culturele achtergronden;
U kunt mensen makkelijker overtuigen en inspireren;
U kunt de juiste toon weten aan te slaan bij de juiste persoon.

Effectieve communicatie en omgaan met anderen

U kunt het programma gebruiken om uw medewerkers te coachen en te trainen.
U ontdekt de sterke en zwakke kwaliteiten die iemand bezit en kunt daardoor gericht, de juiste cross cultureel competentie helpen ontwikkelen.
U laat medewerkers leerroutes eigen maken die uniek zijn aan de cultuurprofielen van hen;
U kunt op basis van het programma zelf leren een plan te maken voor persoonlijke groei en succes (persoon als regisseur van zijn eigen ontwikkeling), zonder extra kosten voor externe trainers.

Voor coachingdoeleinden en individuele ontplooiingsmogelijkheden

You can use the program to coach and train your employees.
You discover the strong and weak qualities that someone possesses and can therefore help develop the right cross-cultural competence in a targeted way.
You let employees master learning routes that are unique to their cultural profiles;
Based on the program you can learn to make a plan for personal growth and success (person as director of his own development), without extra costs for external trainers.

Teamsamenstelling

Dit programma biedt u tevens de gelegenheid de perfecte teamsamenstelling te realiseren (samenstelling op basis van crossculturele complementariteit). We doen dit samen met de Belbin test.

Rust en respect in een team Als mensen die met elkaar samenwerken, meer van elkaar weten, welke waarden en normen zij belangrijk vinden, zullen ze elkaar meer respecteren. Dit programma maakt het direct inzichtelijk hoe uniek iemand is. We hebben de beschikking over nationale cultuurprofielen uit 120 landen en kunnen u mede op basis van het cross culturele assessment slagvaardiger maken in het omgaan met mensen uit diverse culturele achtergronden. In de afgelopen periode zijn verschillende instellingen en bedrijven u voorgegaan. Referentie op aanvraag!

Ervaring met een Japanse klant tijdens zijn transfer op Schiphol

Een Japanse zakenman belt ons op van luchthaven Schiphol en zegt dat hij een halve dag moet wachten op een vlucht naar Finland en of hij intussen op Schiphol een crosscultureel assessment test kon maken. De reden is dat hij in Finland deel moet nemen aan een meeting bestaande uit deelnemers uit 7 verschillende Europese landen. Hij geeft aan dat hij niet weet hoe zij communiceren, onderhandelen, in hoeverre zij open dan wel gesloten zijn. Verder zegt hij dat hij niet weet welke do’s en de don’ts er zijn in het omgaan met elkaar. Als Japanner zegt hij zich bewust te zijn van zijn eigen culturele gedragspatronen, maar dat die misschien verkeerd begrepen kunnen worden en omgekeerd. Zo gaf hij aan dat hij altijd afwachtend is in een communicatieproces, omdat hij geleerd heeft dat mensen die uit de hoogste hiërarchie afkomstig zijn als eerste praten. Hij gaf aan zich zorgen te maken over hoe hij denkt wat gangbaar is in een communicatieproces en hoe anderen erover denken. Hij gaf aan beslist geen blunder te willen maken en wilt na de meeting succesvol terug gaan naar het hoofkantoor in Tokyo. We hebben goed naar deze Japanse klant geluisterd, hem ingelogd op ons netwerk en binnen enkele minuten kon hij het crossculturele assessment maken. Op afstand konden we de zaak monitoren. Hij had zijn cultuurpatroon gekoppeld aan de culturen van zijn Europese businesspartners en kon direct zien welke botsing er zich voordeden in waarden, gedragspatronen, onderhandelingstechnieken en verwachtingen. Hij leerde snel hoe het anders moest. Het was een openbaring voor deze Japanse klant hoe hij effectiever om kon gaan met zijn Europese business partners. Hij sloot de conversatie met ons bureau af met de woorden: “Thank you dr. Ramsahai, in the last two hours I learned more how to deal with Europeans than in the last twenty years, what a crazy world!

Hoe gaat u te werk

U click u op To get familiar with the Lewis model. U maakt nu kennis met een demo over cultuur en het assessment. U bent geïnteresseerd en wilt nu meer te weten komen. U benadert ons per mail – info@ramsahai-communications.nl – of u kunt ons ook bellen op 0184-659210 en legt ons uw situatie uit. Daarna zullen we u per mailbericht een password versturen. Vervolgens gaat u naar www.cultureactive.com. En u klikt op new users en vult enkele details en uw password in. Wanneer u het formulier ingevuld heeft krijgt u een toegangscode gemaild(vrij direct). En dan kunt u aan de slag met het cross culturele assessment. Dat betekent dat u weer naar www.cultureactive.com gaat en bij username uw e-mailadres vermeldt en bij password uw nieuw verkregen password invult. Dat is alles. U gaat aan de slag! We kunnen u op de achtergrond helpen uw cultuurassessmentsprofiel te analyseren en sturen u desgewenst uw cultuurassessmentsrapport op met uitleg. Als u het wenselijk vindt kunnen we ook met u een afspraak maken om u persoonlijk uitleg te geven over uw cultruurassessments-rapport.
Scroll to Top