Effectief omgaan met agressie

Effectief omgaan met agressie

Het omgaan met een boze of agressieve klant vereist een speciale, proactieve benadering. Ook een boze klant is een waardevolle klant en daarom is het van belang dat een ieder die klantcontact onderhoudt, leert hoe om te gaan met moeilijke situaties die ontstaan in de omgang met boze of agressieve klanten. Deze training biedt de mogelijkheid de meest succesvolle toegepaste methodiek in het omgaan met agressie eigen te maken.

Gegevens

Voor wie: een ieder in een bedrijf
Plaats en data: in overleg
Kosten: 650 euro per dagdeel
Deelname: 6-14 personen

Resultaat

Trainingsformatie

Naast korte theoretische inleidingen onderbouwd met audiovisueel materiaal zullen de deelnemers actief deelnemen aan situatief ingestelde simulaties met acteurs waarbij de geleerde stof in praktijk gebracht wordt. Doordat deze oefening opgenomen (video) en vervolgens besproken wordt, is de effectiviteit van de training optimaal.
Scroll to Top