Onze Relatie Met De Gemeenten

Onze relatie met de gemeenten is gebaseerd op het helpen bevorderen van verschillende verbindingen tussen de statushouders en de samenleving op het gebied van werk, scholing en opleiding, participatie en zelfredzaamheid. Daarvoor zijn de volgende zaken van belang: het eigen maken van de Nederlandse taal en kennis over de Nederlandse samenleving, de taalkundige vaardigheden om de zelfredzaamheid te vergroten.
Er zijn ook inwoners, die vaak door laaggeletterdheid nog een te grote afstand hebben om te participeren in de samenleving. Zij ervaren nog heel wat drempels die ze moeten overbruggen. Gemeenten geven er prioriteiten aan om deze groep meer actief te betrekken in de samenleving. Voor deze groep bieden we ondersteuning in het eigen maken van praktisch taalgebruik waarmee ze zich kunnen redden binnen verschillende domeinen in de samenleving. Daarbij denken we aan: een bezoek brengen bij de dokter en apotheek, de gemeente, een gesprek voeren met de leraren van de kinderen, het kunnen beheren van het eigen huiselijke budget. Daarnaast is het wenselijk dat ze zich ook kunnen redden om met de buren, in winkels en het openbare leven te kunnen communiceren.
De diversiteit onder de statushouders is groot en varieert van analfabetisme, laag, midden en hoog leerbaarheidsniveau tot middel. Ons speerpunt is gericht op diegenen die op een of andere manier een afstand tot de arbeidsmarkt en samenleving hebben, die willen we ondersteunen met gerichte Nederlandse taallessen, praktische opleidingen die gelieerd zijn aan werk, skills om werk te zoeken, schrijven van sollicitatiebrieven, zich goed weten te presenteren tijdens de sollicitatiegesprekken, eigen maken van specifieke werknemersvaardigheden en de taal van de werkvloer goed weten te beheersen. Ter ondersteuning van dit alles zijn ook van belang: digitale vaardigheden en basisrekenen.

Taalstage

In samenwerking met verschillende organisaties en instellingen, organiseren we taalstage waardoor taalleerders heel effectief de Nederlandse taal, de omgangstaal en werkcultuur eigen kunnen maken. We ondersteunen gemeenten om met deze aanpak de inburgering daadkrachtig aan te pakken.

Onderwijsroute MBO

Onder een aanzienlijke groep asielstatushouders en gezinsmigranten heerst de behoefte om een mbo-opleiding te volgen. Wanneer de gemeente de route eenmaal heeft ingedeeld willen we met onze onderwijsroute mbo het mogelijk maken dat deze leerlingen een leuke en goed onderbouwde opleiding kunnen volgen

Taal op de werkvloer

Gemeente willen eenmaal, dat hun NT2-gelieerde inwoners snel op de arbeidsmarkt moeten kunnen integreren en ondersteunen we projecten als taal op de werkvloer. Wij kunnen gemeenten daarbij ondersteunen in het opzetten en uitvoeren van NT2 op de werkvloer. Daarvoor hebben we specifieke tools ontwikkeld om de aard van de gebezigde Nederlandse taal op de werkvloer, dus zowel het sociale als het technische aspect eerst in beeld te brengen. Daarbij nemen we ook mee verschillende sociaal-communicatieve modulen die betrekking hebben op assertiviteit, communicatie met interne en externe klanten, mailscorrespondenties, communicatie aan de telefoon, lezen van gedragsvoorschriften, communicatie tijdens teamoverleg en vergaderingen.
Vervolgens verzorgen we de taallessen op de werkvloer in modulen met een strak coachingsprogramma afgestemd met de teamcoach. Daarnaast hebben we een digitaal taalleerplatform afgestemd op de specifieke taalleerder, dat ze kunnen gebruiken om het gewenste taalniveau te behalen. De taalontwikkeling kunnen we ook op afstand monitoren en samen met de fysieke taallessen werkt deze aanpak dubbel versterkend.
Zenwise Academy is uw aangewezen partner om alfabetiserings- en inburgeringstrajecten alsmede volwasseneducatie snel en effectief uit te voeren.
Scroll to Top