Leren communiseren

Doel

Het vergroten van uw kennis van en inzicht in communicatieprocessen. Het ontdekken van uw sterke en zwakke aspecten van uw communicatiestijl. Vervolgens leert u vaardigheden om effectiever te communiceren

Gegevens

Voor wie: een ieder in een bedrijf
Plaats en data: in overleg
Kosten: 650 euro per dagdeel
Deelname: 6-14 personen

Boodschap

De mens is een sociaal wezen hetgeen betekent dat hij/zij genoodzaakt is samen met een ander sociaal-emotionele relatie aan te gaan. Dat is de voorwaarde voor het voortbestaan van de mensheid. Met elkaar leren communiceren is daarbij van cruciaal belang. Echter, de mens leert na de geboorte diverse activiteiten bewust, zoals zwemmen, fietsen., lopen, praten, autorijden, etc, behalve communiceren. Uit onderzoek van Multiplus blijkt dat de meeste mensen de letterlijke betekenis van het woord communicatie niet kennen. Goed communiceren is niet alleen een kunst maar ook een noodzaak. Binnen arbeidsorganisaties kan er in de meeste gevallen meer productie geleverd worden en waarbij ook de onderlinge collegiale verstandhouding veel aangenamer kan worden wanneer men leert effectief communiceren eigen te maken.

Resultaat

Werkwijze

Bij aanvang van de training maken de deelnemers diverse testen/quickscans waaruit een persoonlijk profiel zal voortkomen over de sterke en zwakke aspecten van communicatie. Daarnaast zal door korte inleidingen, oefeningen en een spel over transactionele analyse onderbouwd met audiovisueel materiaal gewerkt worden aan het vergroten van uw communicatieve vaardigheden.
Scroll to Top