Namen Curussen

Wij bieden de volgende cursussen
De cursus NT2 (Nederlands als tweede taal) inburgeren bestaat doorgaans uit verschillende taalniveaus. Het doel van deze cursus is om anderstaligen voor te bereiden op het inburgeringsexamen in Nederland. Hoewel de exacte structuur kan verschillen per cursusaanbieder, zijn de volgende taalniveaus over het algemeen gangbaar:

Niveau A1

Dit niveau richt zich op de basisvaardigheden van de Nederlandse taal. De focus ligt op eenvoudige gesprekken voeren, alledaagse woordenschat en eenvoudige grammaticaregels.

Niveau A2‚Äč

Op dit niveau worden de taalvaardigheden verder ontwikkeld. Er wordt gewerkt aan het begrijpen en voeren van gesprekken in alledaagse situaties. Daarnaast wordt de woordenschat en grammaticakennis uitgebreid.

Niveau B1

Dit niveau richt zich op het verbeteren van de taalvaardigheid op het gebied van spreken, luisteren, lezen en schrijven. De complexiteit van de gesprekken en teksten neemt toe, evenals de grammaticale vaardigheden.

Niveau B2

Op dit niveau wordt er gewerkt aan het vergroten van de taalvaardigheid op een meer gevorderd niveau. Er wordt aandacht besteed aan complexere teksten, uitgebreide conversaties en het verbeteren van schrijfvaardigheden.

Overige informatie

Nieuwe Wet inburgering 2021 en het Staatsexamen Nt2

Vanaf 1 januari 2022 gaat de Wet inburgering 2021 van start. De gemeente gaat inburgeraars begeleiden. Ze stelt samen met de inburgeraar een persoonlijk inburgeringsplan op. In dit inburgeringsplan stelt de gemeente onder andere de leerroute vast. Ook adviseert zij over een passende onderwijsinstelling.
Er zijn drie leerroutes: de Onderwijsroute, de B1-route en de Z-route. Binnen de Onderwijsroute en de B1-route wordt taalniveau B1 (CEFR) de wettelijke norm. Inburgeraars maken dan een van de volgende Staatsexamens Nt2:
Heeft u vragen over uw inburgeringstraject? Kijk dan op de website inburgeren.nl. U kunt ook contact opnemen met het Servicecentrum Inburgering van DUO: bel 050-599 96 00 of neem contact op via het contactformulier.
Scroll to Top