De NT2 Talent School

Stichting Zenwise Academy onderscheidt zich van andere organisaties door verschillende kenmerken en kwaliteiten die wij belangrijk vinden. Wij zijn een non-profit organisatie, wat betekent dat ons doel niet primair gericht is op het maken van winst, maar op het bieden van hoogwaardige educatieve diensten aan onze cursisten.
Bij onze NT2 talent school staat het verwerven van kennis en praktische vaardigheden ook centraal het identificeren en stimuleren van de unieke vaardigheden en interesses van elke onderwijsconsument.

Zenwise Academy is een onderwijsomgeving waarbij zes pijlers centraal staan.

Alfabetisering

Mensen die op een zeer laagdrempelig niveau gealfabetiseerd moeten worden en basiskennis en vaardigheden moeten eigen maken om de eigen zelfredzaamheid te ontwikkelen om in de ontvangende samenleving succesvol om te kunnen gaan;

Inburgering

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar ullamcorper mattis, pulvinar

Onderwijsroute voor het MBO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis,

Taalstage

leren van de taal in de praktijk;

Expats

we leren hen in snel tempo de Nederlandse taal afhankelijk hun ontwikkelingsniveau;

Bedrijven in beweging

taalles op de werkvloer.

Als NT2 talent School zijn we gericht op het ontwikkelen van talenten onder de nieuwe taalleerders en kijken we veel verder dan waar andere taalaanbieders stoppen. Zo willen de mogelijkheid bieden dat snelleerders door kunnen groeien naar een hoger level waardoor ze kunnen deelnemen aan onderwijs op mbo- en hbo-niveau. Daarvoor leiden we onze cursisten op, op respectievelijk B1 en B2 niveau.
We verzorgen NT2 lessen van Alfa/ Z-route tot en met C1 niveau. Daarbij hebben we niet alleen maar grondige kennis hoe NT2 lessen aan anderstaligen te leren, maar we hebben we ook grondige kennis van de Nederlandse cultuur zoals de normen en waarden, praktische omgangsvormen binnen verschillende maatschappelijke domeinen zoals gezondheidszorg, onderwijs, arbeidsmarkt, openbaar leven. Daarnaast hebben we grondige kennis hoe op de arbeidsmarkt te communiceren, welke kanalen te gebruiken om werk te zoeken, hoe een overtuigende sollicitatiebrief en CV te schrijven, hoe zich te presenteren tijdens het sollicitatiegesprek, etc. Dit bevordert een effectieve inburgering van de deelnemers.

Taalstage

we maken met bedrijven en instellingen afspraken voor leer- en werkervaring. Eerst vindt dit plaatst onder de noemer van taalstage waarbij we enkele weken op de werkplek mee participeren, de werkprocessen in beeld brengen en de daarbij gehanteerde taal en begrippen integreren in het NT2-taalpakket bedoeld voor de desbetreffende cursisten. De cursisten zijn vijf dagen per week bezig met taal en stage en binnen een jaar kunnen ze volwaardig werken waarbij ze een taalniveau hebben ontwikkeld op minstens A2 op weg naar B1. Met deze aanpak willen we de volgende doelen bereiken,
Wij streven naar inclusiviteit in onze organisatie. Dit betekent dat we elke cursist ongeacht achtergrond, afkomst, seksuele geaardheid, sekse, leeftijd, cultuur en religie, welkom heten en ondersteunen. Daarvoor creƫren we een open en veilig leerklimaat waarin cursisten zich vrij voelen om te leren en te groeien;
We hebben de beschikking over een crosscultureel assessment, dat we gericht inzetten om onze cursisten die verder willen studeren dan wel die via de taalstage de taal en omgangsvormen op de werkplek willen eigen maken waardoor ze probleemloos weten om te gaan met de heersende culturen binnen de onderwijs- en de taalstage-omgeving;
We zijn bekend met praktisch alle NT2-leermiddelen en leermethoden, van Diglin, Link tot de nieuwste uitgaven van Taalcompleet. We hebben ervaring hoe digitale leermiddelen effectief te gebruiken, persoonlijke ontwikkeling te monitoren, waardoor zelfs de cursisten van de Z-route tastbare resultaten bereiken om heel praktisch te kunnen spreken en kunnen omgaan in verschillende maatschappelijke domeinen zoals een bezoek brengen bij de huis- tandarts, de gemeente, scholen, communicatie met zorgverzekeringsmaatschappijen, en omgaan in het openbare leven.

Individuele talentontwikkeling:

Als talentschool leggen we er de nadruk op het identificeren en ontwikkelen van de specifieke talenten van elke cursist. We streven ernaar om het potentieel van elke cursist te maximaliseren en hen te helpen uit te blinken in hun sterke punten. We richten ons op wat een cursist kan!

Samenwerking en mentorship:

We bevorderen samenwerking tussen de cursisten waarbij ze elkaar inspireren en ondersteunen in hun talentontwikkeling. Daarnaast werken we ook samen met externe professionals, mentoren en experts op specifieke vakgebieden om de cursisten te begeleiden en te coachen;

Toegewijde docenten

Docenten van onze talentenschool zijn gespecialiseerd in het werken met cursisten die talentvol worden. Ze hebben expertise in het herkennen en ondersteunen van verschillende talenten en bieden uitdagende en stimulerende leermogelijkheden die aansluiten bij de behoeften van individuele cursisten;

Innovatie

We zijn gericht op het continue verbeteren en innoveren van onze onderwijspraktijk. Zo willen we nieuwe technologieƫn gebruiken om ons online onderwijsleerplatform steeds te blijven verbeteren. We zijn daarvoor een samenwerking aangegaan met een gerenommeerd ICT-bedrijf dat veel ervaring heeft op het gebied van online education;

Toegewijde docenten

Docenten van onze talentenschool zijn gespecialiseerd in het werken met cursisten die talentvol worden. Ze hebben expertise in het herkennen en ondersteunen van verschillende talenten en bieden uitdagende en stimulerende leermogelijkheden die aansluiten bij de behoeften van individuele cursisten;

We hebben een lange ervaring in het onderwijs, door de jaren heen hebben we geleerd hoe we onze cursussen het best kunnen structureren en welke methoden en technieken het meest effectief zijn om de cursisten te helpen bij het leren van een nieuwe taal, cultuur en omgangsvormen in de samenleving. Daarnaast hebben we brede netwerken met bedrijven en instellingen.
De meerderheid van onze docenten zijn wetenschappelijk opgeleid en hebben de nodige ervaring om onze cursisten te ondersteunen bij het leren van een nieuwe taal en cultuur. De docenten hebben niet alleen de kennis, maar ook de vaardigheden om onze cursisten te helpen bij het ontwikkelen van hun taalvaardigheden, het begrijpen van de Nederlandse cultuur/ samenleving en het voorbereiden op het inburgeringsexamen.
Tot slot spreken onze docenten verschillende talen. Dit betekent dat wij cursisten uit verschillende landen extra kunnen ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal en cultuur.
Scroll to Top