Taalstage

De NT2 taalstage biedt de cursisten een unieke gelegenheid om op een x- aantal dagen per week bij een bedrijf of instellingen te participeren met het voornaamste doel om de taal op de werkvloer te leren om daardoor in een snelle vaart de Nederlandse taal eigen te maken inclusief de manier van omgaan met elkaar op de werkvloer.

We maken met bedrijven en instellingen afspraken voor leer- en werkervaring. Eerst vindt dit plaatst onder de noemer van taalstage waarbij we enkele weken op de werkplek mee participeren, de werkprocessen in beeld brengen en de daarbij gehanteerde taal en begrippen integreren in het NT2-taalpakket bedoeld voor de desbetreffende cursisten. De cursisten zijn vijf dagen per week bezig met taal en stage en binnen een jaar kunnen ze volwaardig werken waarbij ze een taalniveau hebben ontwikkeld op minstens A2 op weg naar B1. Met deze aanpak willen we de volgende doelen bereiken, namelijk:

Scroll to Top